Poradnia Promyk Psycholodzy i Psychiatrzy

Diagnostyka i leczenie dorosłych

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

PSYCHOTERAPIA PAR

 

obszary pomocy

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni psychologowie i lekarze psychiatrzy. Oto czym się zajmujemy:

Psycholog, Psychoterapeuta

 • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, takimi jak żałoba, rozwód, konflikty lub przemoc w rodzinie czy też miejscu pracy, utrata sensu życia, poczucie bezradności, niska samoocena
 • psychoterapia depresji, lęku, fobii, zaburzeń odżywiania, nerwicy, bezsenności, uzależnień, DDA
 • wsparcie psychologiczne w leczeniu tzw. chorób psychosomatycznych – takich, w których czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę, jak na przykład: choroba wrzodowa żołądka, choroby układu krążenia, astma oskrzelowa, niektóre choroby skóry; szczególnie kiedy towarzyszy im przewlekły stres
 • psychologiczna diagnostyka otępień, na którą składają się: badanie psychologiczne, badanie przy użyciu testu, sporządzenie pisemnej opinii

Rodzaje pomocy psychologicznej:

 • konsultacje psychologiczne – rozpoznanie problemu i propozycje pomocy
 • interwencje kryzysowe
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia par

Lekarz, specjalista psychiatra

 • diagnostyka problemów psychicznych, takich jak m. in. depresja, lęk, nerwice, zaburzenia snu, psychozy, schizofrenia, choroba afektywna, otępienia, ADHD
 • diagnoza i leczenie ADHD
 • problemy psychiczne u młodzieży po                ukończeniu 16 r.ż.
 • wizyty domowe
 • prowadzenie leczenia farmakologicznego
 • zalecanie dodatkowych działań służących poprawie zdrowia takich jak: tryb życia sprzyjający zdrowiu, pomoc psychologiczna
 • konsultacje u lekarzy innych specjalności
 • leczenie światłem sezonowych zaburzeń nastroju
 • kierowanie do innych placówek specjalistycznej opieki psychiatrycznej

BLOG

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na blogu

psychiatrzy

Magdalena Kwaśniewska

Magdalena Kwaśniewska

lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy. Doświadczenie zdobywała pracując     w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych, Psychogeriatrii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala im. Babińskiego w Łodzi. Obecnie pracuje w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem farmakologicznym zaburzeń lekowych, nerwic, natręctw, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii i innych problemów psychicznych u osób dorosłych.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 15:30-19:40

Anna Jankowska

Anna Jankowska

lekarz, specjalista psychiatra, w trakcie szkolenia z psychoterapii

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i warsztatach. Praktykuje medycynę opartą na dowodach (EBM).
W trakcie 4-letniego specjalistycznego podyplomowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lekowych, nerwic, zaburzeń odżywiania, schizofrenii, ADHD u dorosłych. Prowadzi psychoterapię.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 15:30-20:00

Szymon Korzeniowski

Szymon Korzeniowski

lekarz, w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kontynuując tradycje rodzinne – tata jest pielęgniarzem psychiatrycznym – pracuje na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Uczestniczy w ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz kursach doszkalających.

W pracy z pacjentem cechuje się wysokim poziomem empatii oraz koncentruje się na zrozumieniu natury problemu aby zaproponować właściwą formę leczenia. Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych osób dorosłych, między innymi zaburzeń lękowych, depresyjnych, afektywnych i psychotycznych.

Godziny przyjęć

Piątek: 15:30-17:30

Jerzy Szpyt

Jerzy Szpyt

lekarz, specjalista psychiatra

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (2005 r.). Od roku 2007 pracownik Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w latach 2014-2017 zastępca ordynatora, a od roku 2017 ordynator Oddziału Ogólnopsychiatrycznego. Na przestrzeni lat jako lekarz psychiatra współpracował z Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku oraz Środowiskowym Domem Samopomocy Warszawa-Ursus, dwiema Poradniami Zdrowia Psychicznego w Warszawie,  szpitalami wielospecjalistycznymi w Przasnyszu i Ciechanowie. Od 2014 roku kieruje pracownią zabiegów elektrowstrząsowych w MSCZ w Pruszkowie.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, otępienia, nerwic, zaburzeń lekowych i depresyjnych, problemów psychicznych towarzyszących uzależnieniom u osób dorosłych.

Realizuje wizyty domowe.

Godziny przyjęć

Wtorek: 15:00-20:00

Paweł Kołodziej

Paweł Kołodziej

lekarz, specjalista psychiatra

 Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie w 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy ordynatora na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym.

W swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób cierpiących z powodu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD), zaburzeń osobowości (m.in. borderline),  nerwic lękowych, nerwicy natręctw (OCD), depresji, bulimii, anoreksji, problemami psychicznymi towarzyszącymi uzależnieniom.

Łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym.

Godziny przyjęć

Wtorek: 15:30-18:30
Środa: 15:30-18:30

Magdalena Adrian-Zacharczenko

Magdalena Adrian-Zacharczenko

lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii odbyła w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie pracuje nadal jako starszy asystent. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Bródnowskiego konsultując pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz innych oddziałów szpitala oraz pracując w Oddziale Detoksykacji Alkoholowej a także Oddziale Terapii Uzależnień ośrodka „MONAR”. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu psychiatrii ogólnej, psychofarmakologii, psychogeriatrii i psychiatrii wieku rozwojowego.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń lękowych, nerwic, natręctw, schizofrenii, CHAD oraz problemów psychicznych towarzyszącym uzależnieniom u dorosłych i młodzieży po ukończeniu 16 r.ż.

 

Godziny przyjęć

Wtorek: 15:00-20:00

Olga Sznigilewa-Celka

Olga Sznigilewa-Celka

lekarz, specjalista psychiatra

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, zawodowo jest związana ze Szpitalem Psychiatrycznym w Pruszkowie, gdzie pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego. Pracowała również przez kilka lat w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Uzależnień w Żyrardowie. Zna biegle język rosyjski, z czego korzysta w pracy.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem otępienia i innych zaburzeń wieku podeszłego, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, ADHD oraz zaburzeń lękowych i  depresyjnych u osób dorosłych.

Realizuje wizyty domowe.

Godziny przyjęć

Wtorek: 15:40-20:00
Środa: 15:40-18:00
Piątek: 11:00-16:00

Ewa Zofia Kowalczyk-Kozicka

Ewa Zofia Kowalczyk-Kozicka

lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalach Psychiatrycznych w Morawicy i Pruszkowie (w tym przez 7 lat pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie), Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Warszawie. Ukończyła 4-letnie szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu analityka grupowego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem problemów psychicznych związanych z nerwicami, depresją, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, lękowymi, uzależnieniami od leków, a także psychoz, w tym schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i psychoz organicznych.

Godziny przyjęć

Czwartek: 12:30-20:00

Ewa Śniecińska-Bączkowska

Ewa Śniecińska-Bączkowska

lekarz, specjalista psychiatra

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Od ukończenia studiów pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. Pracowała w oddziałach -Dziennym, Psychogeriatrycznym, Ogólnopsychiatrycznych. W latach 1999-2009 była ordynatorem Oddziału Ogólnopsychiatrycznego. Od 2009 r pracuje w Przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego na stanowisku z-cy kierownika. Od lat zajmuje się także leczeniem w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.

 

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 16:30-19:30
Czwartek: 16:30 -19:30

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska

lekarz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog

Specjalista psychiatra i specjalista seksuolog z 25 letnim stażem w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, w tym też od 2009r zajmujący się leczeniem pacjentów z zaburzeniami seksualnymi. Praktykę zawodową zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym w Pruszkowie, następnie szkoliła się w zakresie seksuologii pracując w Poradni Seksuologicznej Centrum Psychoterapii w Warszawie. Również w ramach pracy w Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii w Warszawie zdobywała praktyczne umiejętności pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia osobowości. Przez rok pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie seksuologii w Województwie Łódzkim.
Aktualnie poza praktyką prywatną, jest zastępcą Kierownika Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia w Pruszkowie.

Godziny przyjęć

Środa : 16:00-20:00

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska

lekarz, specjalista psychiatra

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach a następnie w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Pracowała w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, dziennym psychogeriatrycznym i oddziale rehabilitacji psychiatrycznej. Była konsultantem w zakresie psychiatrii w szpitalach ogólnych. Ostatnio – od kilku lat – pracuje w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia w szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. Od wielu lat zajmuje się także leczeniem pacjentów w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.

Godziny przyjęć

Czwartek : 15:00-19:00

Ewa Dębska

Ewa Dębska

lekarz, specjalista psychiatra

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku w 1992 roku.Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w warunkach Oddziałów Ogólnopsychiatrycznych oraz ambulatoryjnych. Zajmuje się ponadto problematyką zaburzeń psychicznych w okresie ciąży i poporodowym. Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę w Pruszkowie, obecnie przy ulicy Sprawiedliwości 6 (dawniej przy ul. Promyka 41 ).

Jest członkiem European Psychiatric Association.

Godziny przyjęć

Poniedziałek : 15:00-19:00
Wtorek: 10:30-14:30
środa: 10:30-14:30; 18:00-20:00
Piątek: 10:30-14:30

Psycholodzy

Bożena Żyndul-Gabrysiak

Bożena Żyndul-Gabrysiak

psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Od wielu lat zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób z różnymi trudnościami i problemami. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim, jest też absolwentką całościowego szkolenia w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej j Rasztów, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień. Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach , gdzie kilkanaście lat prowadziła terapię indywidualną i grupową. Współpracowała też z Ośrodkami Terapii Uzależnień , Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 13:00-20:00
Wtorek: 10:00-15:00

Środa: 10:00-16:00

Czwartek: 14:00-20:00

Anna Jankowska

Anna Jankowska

psychoterapeuta w trakcie szkolenia, lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i warsztatach. Praktykuje medycynę opartą na dowodach (EBM).
W trakcie 4-letniego specjalistycznego podyplomowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Godziny przyjęć

Środa: 16:00-20:00

Maria Narloch-Rzepa

Maria Narloch-Rzepa

psychoterapeuta, lekarz

Psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym. W trakcie Studiów Podyplomowych „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, lekarz z wieloletnim doświadczeniem.

Pracuje z osobami doświadczającymi problemów lękowych, szczególnie nerwic lękowych oraz z towarzyszącymi różnorakami dolegliwościami somatycznymi.

Godziny przyjęć

Wtorek: 10:00-12:00

Marta Gruszka

Marta Gruszka

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, mediatorka oraz psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia integracyjnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Terapeutka w trakcie certyfikacji w programie terapeutycznym NEST, dla osób dotkniętych traumą. Doświadczenie zdobywała m.in. w NZOZ „Synapsis”, pracując terapeutycznie z rodzinami i parami oraz w ośrodkach terapeutycznych, pracując z młodymi dorosłymi ze spektrum autyzmu a także w SSZPZLO Warszawa-Ochota, gdzie pracowała psychologicznie i psychoterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pomaga osobom dotkniętym traumą, doświadczającym trudności w budowaniu relacji, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, nastroju, odżywiania, przeżywających lęk, w sytuacji kryzysu życiowego i kryzysu w związku – straty, zdrady, rozstania, poszukującym zmiany na różnych płaszczyznach (życie zawodowe, związek, relacje, rozwój osobisty).

Pracuje z osobami dorosłymi, indywidualnie oraz z parami i małżeństwami.

Godziny przyjęć

Czwartek: 10:00-13:00
Piątek: 10:00-14:00

Elżbieta Łukawska

Elżbieta Łukawska

psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; jest specjalistą psychologiem klinicznym. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.

Od wielu lat związana zawodowo ze szpitalem psychiatrycznym w Pruszkowie, gdzie pracowała na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, a obecnie na oddziale dziennym leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości.

Pracuje z osobami dorosłymi z problemami lękowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, trudnościami w związkach i relacjach (praca, rodzina) oraz z osobami po kryzysie psychotycznym takim jak schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa.

Godziny przyjęć

Środa: 16:00-20:00

Justyna Berndt

Justyna Berndt

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów pracowała w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Jana Bednarza w Świeciu. Od kilku lat zawodowo związana z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Ukończyła  4-letni kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany specjalista terapii środowiskowej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Godziny przyjęć

Środa: 16:00-20:00
Czwartek: 15:30-19:30

Anna Majewska

Anna Majewska

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Część studiów odbyła na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza.

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin .

Ukończyła 4 – letnie szkolenie podyplomowe przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego oraz szkolenie z terapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Uczestniczyła również w licznych kursach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej.
Przez blisko 8 lat pracowała jako psychoterapeutka na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości . Obecnie związana jest z Poradnią Zdrowia Psychicznego Szpitala w Tworkach oraz PL WAT. Posiada kwalifikacje do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz innych wymienionych w ustawie o broni (m in.pracowników ochrony, obejmujących urząd sędziego, prokuratora, kuratora).

Oferuje pomoc psychologiczną  dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami osobowości oraz przeżywającymi różnorakie kryzysy życiowe , m.in. związane ze stratami, żałobą, trudnościami w relacjach (związkach, w pracy), trudnościach po kryzysach psychotycznych.

 

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 15:00-20:00

Małgorzata Janasik

Małgorzata Janasik

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista I stopnia psychologii klinicznej. Członek zwyczajny i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej zrzeszonego w European Federation of Psychoanalitycal Psychotherapy (EFPP). Szkoliła się w Studium Psychoterapii Analitycznej (SPA) w Warszawie i Instytucie Grupowej Analizy „Rasztów” (IGAR).

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu lęku, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, szczególnie o typie borderline, nerwic natręct oraz kryzysów związanych ze zmianami w życiu takimi jak narodziny dziecka, trudności związane z rodzicielstwem, a także doświadczenie żałoby.

Prowadzi psychoterapię psychoanalityczną.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 11:00-13:00

Wtorek: 14:00-20:00
Czwartek: 10:00-20:00

Katarzyna Bujniewicz

Katarzyna Bujniewicz

psycholog

Jest psychologiem, coachem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Insytucie Ericsonowskim, kursie asystowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,terapeutą ACT (akceptacji i zaangażowania), trenerem uważności MBCL opartego na samowspòłczuciu.

Na co dzień pracuje jako psycholog w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia Psychicznego im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Oferuje pomoc psychologiczną osobom w kryzysie psychicznym związanym np z żałobą, rozstaniem oraz osobom doświadczającym lęku, depresji, zaburzeń nerwicowych.

Godziny przyjęć

Wtorek: 15:30-19:30

Cennik

Pierwsza porada lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii 230 zł
Kolejna porada lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii 180 zł
Pierwsza porada lekarza specjalisty psychiatry 250 zł
Kolejna porada lekarza specjalisty psychiatry 200 zł
Pierwsza porada seksuologiczna 250 zł
Kolejna porada seksuologiczna 200 zł
Pisemna ekspertyza seksuologiczna 500 zł
Porada lekarska (młodzież od 16 do 18 r.ż.) pierwsze 3 spotkania po 1h 250 zł
recepta - za zgodą lekarza, tylko dla stałych pacjentów w wyjątkowych sytuacjach 100 zł
Wizyta domowa 600 zł
Diagnostyka ADHD u dorosłych przeprowadzana przez lekarza 950 zł
- 3 spotkania po 250 zł (wywiad, badanie psychiatryczne oraz test DIVA 5) oraz jedno spotkanie podsumowujące diagnozę ze wstępną propozycją leczenia - 200 zł
Konsultacje psychologiczne 220 zł
Psychoterapia raz w tygodniu - kontrakt 180 zł
Psychoterapia dwa razy w tygodniu - kontrakt 150 zł
Konsultacja par 300 zł
Psychoterapia par 250 zł
Diagnostyka psychologiczna :
* diagnostyka otępienia - 2 godziny 500 zł
* diagnostyka psychologiczna m.in. funkcje pamięciowe, sprawność intelektualna - 2 spotkania (1. wywiad psychologiczny 50 min., 2. badanie testowe 2 godz.) 800 zł
* badanie osobowości - 3 spotkania (1. wywiad psychologiczny 50 min., 2. badanie testowe - 2 godz., 3. omówienie wyników - 1 godz.) 1000 zł
Diagnostyka psychologiczna obejmuje wywiad psychologiczny, obserwację zachowania, badanie testowe oraz sporządzenie opinii i omówienie wyników. W niektórych przypadkach konieczne są dodatkowe konsultacje. Czas sporządzenia opinii to min. 14 dni

przyjmujemy płatności kartą, gotówką i przelewem na konto:

05 1020 1055 0000 9202 0542 5279

Oferta badań psychologicznych

(diagnostyka osób ubiegających się o broń itd)
badanie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających broń 350 zł
badanie dla osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pacowników ochrony fizycznej 200 zł
badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd sędziego 200 zł
badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd prokuratora 200 zł
badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd kuratora 200 zł
badanie dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (wytwarzanie i obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi) 200 zł
badanie dla osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (saperzy "cywile") 160 zł

Kontakt

Poradnia Promyk Psycholodzy i Psychiatrzy

 

Pruszków 05-800, ul. Sprawiedliwości 6

 

Kontakt tefefoniczny w godzinach pracy Poradni

22 734 26 06
501 709 241

 

Numer konta: 05 1020 1055 0000 9202 0542 5279

 

[email protected]

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10:00 – 20:00

10:00 – 20:00

10:00 – 20:00

10:00 – 20:00

10:00 – 18:00

Polityka prywatności: napromyka.pl/polityka-prywatnosci

Kontakt w sprawie wizyt domowych również pod numerem 22 734 26 06.

Zachęcamy do skorzystania z parkingu podziemnego, dostępnych jest 7 miejsc bezpłatnych na czas wizyty (przy wjeździe wybrać przycisk „Przychodnia” na szlabanie, po wizycie należy zeskanować bilet w rejestracji)

Zapraszamy do korzystania z poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy zamieszczony poniżej lub na adres [email protected]