Poradnia Promyk Psycholodzy i Psychiatrzy

Diagnostyka i leczenie dorosłych

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA

 

obszary pomocy

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni psychologowie i lekarze psychiatrzy. Oto czym się zajmujemy:

Psycholog, Psychoterapeuta

 • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, takimi jak żałoba, rozwód, konflikty lub przemoc w rodzinie czy też miejscu pracy, utrata sensu życia, poczucie bezradności, niska samoocena
 • psychoterapia depresji, lęku, fobii, zaburzeń odżywiania, nerwicy, bezsenności, uzależnień, DDA
 • wsparcie psychologiczne w leczeniu tzw. chorób psychosomatycznych – takich, w których czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę, jak na przykład: choroba wrzodowa żołądka, choroby układu krążenia, astma oskrzelowa, niektóre choroby skóry; szczególnie kiedy towarzyszy im przewlekły stres
 • psychologiczna diagnostyka otępień, na którą składają się: badanie psychologiczne, badanie przy użyciu testu, sporządzenie pisemnej opinii

Rodzaje pomocy psychologicznej:

 • konsultacje psychologiczne – rozpoznanie problemu i propozycje pomocy
 • interwencje kryzysowe
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa

Lekarz, specjalista psychiatra

 • diagnostyka problemów psychicznych, takich jak m. in. depresja, lęk, nerwice, zaburzenia snu, psychozy, schizofrenia, choroba afektywna, otępienia
 • prowadzenie leczenia farmakologicznego
 • zalecanie dodatkowych działań służących poprawie zdrowia takich jak: tryb życia sprzyjający zdrowiu, pomoc psychologiczna
 • konsultacje u lekarzy innych specjalności
 • leczenie światłem sezonowych zaburzeń nastroju
 • kierowanie do innych placówek specjalistycznej opieki psychiatrycznej

BLOG

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na blogu

psychiatrzy

Magdalena Kwaśniewska

Magdalena Kwaśniewska

lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy. Doświadczenie zdobywała pracując     w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych, Psychogeriatrii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala im. Babińskiego w Łodzi. Obecnie pracuje w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 15:30-20:00

Anna Jankowska

Anna Jankowska

lekarz, w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w trakcie szkolenia z psychoterapii

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i warsztatach. Praktykuje medycynę opartą na dowodach (EBM).
W trakcie 4-letniego specjalistycznego podyplomowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 15:30-20:00

Jerzy Szpyt

Jerzy Szpyt

lekarz, specjalista psychiatra

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (2005 r.). Od roku 2007 pracownik Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w latach 2014-2017 zastępca ordynatora, a od roku 2017 ordynator Oddziału Ogólnopsychiatrycznego. Na przestrzeni lat jako lekarz psychiatra współpracował z Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku oraz Środowiskowym Domem Samopomocy Warszawa-Ursus, dwiema Poradniami Zdrowia Psychicznego w Warszawie,  szpitalami wielospecjalistycznymi w Przasnyszu i Ciechanowie. Od 2014 roku kieruje pracownią zabiegów elektrowstrząsowych w MSCZ w Pruszkowie.

Godziny przyjęć

Wtorek: 15:00-20:00

Paweł Kołodziej

Paweł Kołodziej

lekarz, specjalista psychiatra

 Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie w 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy ordynatora na Oddziele Ogólnopsychiatrycznym. W swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób z różnego typu zaburzeniami psychicznymi, łącząc metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Godziny przyjęć

Wtorek: 16:10-19:50
Środa: 16:10-19:50

Magdalena Adrian-Zacharczenko

Magdalena Adrian-Zacharczenko

lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii odbyła w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie pracuje nadal jako starszy asystent. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Bródnowskiego konsultując pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz innych oddziałów szpitala oraz pracując w Oddziale Detoksykacji Alkoholowej a także Oddziale Terapii Uzależnień ośrodka „MONAR”. Od 2010 roku związana z lecznictwem ambulatoryjnym w Warszawie, Pruszkowie. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu psychiatrii ogólnej, psychofarmakologii, psychogeriatrii i psychiatrii wieku rozwojowego.

Godziny przyjęć

Wtorek: 15:00-20:00

Olga Sznigilewa-Celka

Olga Sznigilewa-Celka

lekarz, specjalista psychiatra

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, zawodowo jest związana ze Szpitalem Psychiatrycznym w Pruszkowie, gdzie pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego. Pracowała również przez kilka lat w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Uzależnień w Żyrardowie. Zna biegle język rosyjski,

z czego korzysta w pracy.

Godziny przyjęć

Wtorek: 15:40-20:00
Środa: 15:40-18:00
Piątek: 11:00-16:00

Ewa Zofia Kowalczyk-Kozicka

Ewa Zofia Kowalczyk-Kozicka

lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalach Psychiatrycznych w Morawicy i Pruszkowie (w tym przez 7 lat pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie), Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Warszawie. Ukończyła 4-letnie szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu analityka grupowego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Przeprowadza badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Godziny przyjęć

Czwartek: 12:30-20:00

Ewa Śniecińska-Bączkowska

Ewa Śniecińska-Bączkowska

lekarz, specjalista psychiatra

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Od ukończenia studiów pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. Pracowała w oddziałach -Dziennym, Psychogeriatrycznym, Ogólnopsychiatrycznych. W latach 1999-2009 była ordynatorem Oddziału Ogólnopsychiatrycznego. Od 2009 r pracuje w Przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego na stanowisku z-cy kierownika. Od lat zajmuje się także leczeniem w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 16:30-19:30
Czwartek: 16:30 -19:30

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska

lekarz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog

Specjalista psychiatra i specjalista seksuolog z 25 letnim stażem w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, w tym też od 2009r zajmujący się leczeniem pacjentów z zaburzeniami seksualnymi. Praktykę zawodową zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym w Pruszkowie, następnie szkoliła się w zakresie seksuologii pracując w Poradni Seksuologicznej Centrum Psychoterapii w Warszawie. Również w ramach pracy w Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii w Warszawie zdobywała praktyczne umiejętności pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia osobowości. Przez rok pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie seksuologii w Województwie Łódzkim.
Aktualnie poza praktyką prywatną, jest zastępca Kierownika Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia w Pruszkowie.

Godziny przyjęć

Środa : 16:00-20:00

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska

lekarz, specjalista psychiatra

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach a następnie w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Pracowała w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, dziennym psychogeriatrycznym i oddziale rehabilitacji psychiatrycznej. Była konsultantem w zakresie psychiatrii w szpitalach ogólnych. Ostatnio – od kilku lat – pracuje w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia w szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. Od wielu lat zajmuje się także leczeniem pacjentów w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.

Godziny przyjęć

Czwartek : 15:00-19:00

Ewa Dębska

Ewa Dębska

lekarz, specjalista psychiatra

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku w 1992 roku.Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w warunkach Oddziałów Ogólnopsychiatrycznych oraz ambulatoryjnych. Zajmuje się ponadto problematyką zaburzeń psychicznych w okresie ciąży i poporodowym. Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę w Pruszkowie, obecnie przy ulicy Sprawiedliwości 6 (dawniej przy ul. Promyka 41 ).

Jest członkiem European Psychiatric Association.

Godziny przyjęć

Poniedziałek : 16:00-20:00
Wtorek: 10:30-14:30
Czwartek: 16:00-20:00
Piątek: 10:30-14:30

Psycholodzy

Bożena Żyndul-Gabrysiak

Bożena Żyndul-Gabrysiak

psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Od wielu lat zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób z różnymi trudnościami i problemami. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim, jest też absolwentką całościowego szkolenia w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej j Rasztów, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień. Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach , gdzie kilkanaście lat prowadziła terapię indywidualną i grupową. Współpracowała też z Ośrodkami Terapii Uzależnień , Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 15:00-20:00
Wtorek: 10:00-15:00

Środa: 10:00-15:00

Czwartek: 14:00-20:00
Piątek: 10:00-14:00

Anna Jankowska

Anna Jankowska

psychoterapeuta w trakcie szkolenia, lekarz, w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i warsztatach. Praktykuje medycynę opartą na dowodach (EBM).
W trakcie 4-letniego specjalistycznego podyplomowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Godziny przyjęć

Środa: 16:00-20:00

Anna Słota-Cichocka

Anna Słota-Cichocka

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoterapii jungowskiej, po ukończeniu czteroletniego kursu psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej PTPA. Obecnie uczestniczka programu routerskiego – ścieżki szkoleniowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej IAAP. Członek PTPA i IAAP. Prowadzi terapię grupową i indywidualną na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia Psychicznego im.  prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Pracuje w nurcie psychologii analitycznej jungowskiej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi również konsultacje i psychoterapię w języku angielskim.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 10:00-14:00

Maria Narloch-Rzepa

Maria Narloch-Rzepa

psychoterapeuta, lekarz

Psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym. W trakcie Studiów Podyplomowych „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, lekarz z wieloletnim doświadczeniem.

Godziny przyjęć

Wtorek: 10:00-12:00

Elżbieta Łukawska

Elżbieta Łukawska

psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; jest specjalistą psychologiem klinicznym. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.

Godziny przyjęć

Środa: 16:00-20:00

Justyna Berndt

Justyna Berndt

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów pracowała w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Jana Bednarza w Świeciu. Od kilku lat zawodowo związana z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Ukończyła  4-letni kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany specjalista terapii środowiskowej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Godziny przyjęć

Środa: 16:00-20:00
Czwartek: 15:30-19:30

Anna Majewska

Anna Majewska

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Część studiów odbyła na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza.

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin .

Ukończyła 4 – letnie szkolenie podyplomowe przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego oraz szkolenie z terapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Uczestniczyła również w licznych kursach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej.
Przez blisko 8 lat pracowała jako psychoterapeutka na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości . Obecnie związana jest z Poradnią Zdrowia Psychicznego Szpitala w Tworkach oraz PL WAT. Podejmuje pracę z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami osobowości oraz przeżywającymi różnorakie kryzysy życiowe. Posiada kwalifikacje do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz innych wymienionych w ustawie o broni (m in.pracowników ochrony, obejmujących urząd sędziego, prokuratora, kuratora).

Prowadzi konsultacje również w j. włoskim.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 15:00-20:00

Małgorzata Janasik

Małgorzata Janasik

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista I stopnia psychologii klinicznej. Członek zwyczajny i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej zrzeszonego w European Federation of Psychoanalitycal Psychotherapy (EFPP). Szkoliła się w Studium Psychoterapii Analitycznej (SPA) w Warszawie i Instytucie Grupowej Analizy „Rasztów” (IGAR). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z różnego rodzaju problemami psychologicznymi. Prowadzi psychoterapię psychoanalityczną.

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 11:00-14:00

Wtorek: 14:00-20:00
Czwartek: 10:00-20:00

Katarzyna Bujniewicz

Katarzyna Bujniewicz

psycholog

Jestem Psychologiem, Arteterapeutką, Terapeutką ACT, coachem. Na co dzień pracuję jako psycholog w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia Psychicznego im.  prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Dodatkowo swój warsztat teoretyczny wzbogacałam podczas studiów podyplomowych i kursów psychologicznych takich jak: Terapia ACT Akceptacji i zaangażowania – Trening wyobrażeń mentalnych w terapii, terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej, Mindfulness-techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy, Kurs terapii schematów MEN, Kurs komunikacji ,,Usłyszeć na czas” Kurs uważności MBCL Roba Nairna, Ważnym obszarem mojej pracy jest trening poczucia własnej wartości, czyli mocne strony na których wspólnie budujemy most komunikacji.

Jestem autorką książek ,,Dziennik samoakceptacji czyli pokochaj siebie w 30 dni”, ,,Dziennik pozytywnego myślenia – power book” oraz „W pogoni za stylem” Twórcą autorskich warsztatów dla kobiet: ,,Moc Kobiety”, oraz ,,Tajemniczy ogród:  Kobiecość” Autorką programu metamorfoz ,,Odkryj swoje piękno”.

Godziny przyjęć

Wtorek: 15:15-19:15

Cennik

Pierwsza porada lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii 230 zł
Kolejna porada lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii 170 zł
Pierwsza porada lekarza specjalisty psychiatry 250 zł
Kolejna porada lekarza specjalisty psychiatry 190 zł
Pierwsza porada seksuologiczna 250 zł
Kolejna porada seksuologiczna 190 zł
Pisemna ekspertyza seksuologiczna 500 zł
Kolejna porada lekarska młodzieży do 18 roku życia 190 zł
recepta - za zgodą lekarza, tylko dla stałych pacjentów w wyjątkowych sytuacjach 100 zł
Wizyta domowa 500 zł
Diagnostyka ADHD u dorosłych przeprowadzana przez lekarza 940 zł
- 3 spotkania po 250 zł (wywiad, badanie psychiatryczne oraz test DIVA 5) oraz jedno spotkanie podsumowujące diagnozę ze wstępną propozycją leczenia - 190 zł
Konsultacje psychologiczne 200 zł
Psychoterapia raz w tygodniu - kontrakt 170 zł
Psychoterapia dwa razy w tygodniu - kontrakt 140 zł
Diagnostyka psychologiczna :
* diagnostyka otępienia 400 zł
* diagnostyka psychologiczna (badanie funkcji poznawczych/intelektualnych) - 2 spotkania 600 zł
* badanie osobowości - 2 spotkania 700 zł
Diagnostyka psychologiczna obejmuje wywiad psychologiczny, obserwację zachowania, badanie testowe oraz sporządzenie opinii i omówienie wyników. W niektórych przypadkach konieczne są dodatkowe konsultacje. Czas sporządzenia opinii to min. 14 dni

przyjmujemy płatności kartą, gotówką i przelewem na konto:

05 1020 1055 0000 9202 0542 5279

Oferta badań psychologicznych

(diagnostyka osób ubiegających się o broń itd)
badanie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających broń 250 zł
badanie dla osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pacowników ochrony fizycznej 200 zł
badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd sędziego 200 zł
badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd prokuratora 200 zł
badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd kuratora 200 zł
badanie dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (wytwarzanie i obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi) 200 zł
badanie dla osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (saperzy "cywile") 160 zł

Kontakt

Poradnia Promyk Psycholodzy i Psychiatrzy

 

Pruszków 05-800, ul. Sprawiedliwości 6

 

Kontakt tefefoniczny w godzinach pracy Poradni

22 734 26 06
501 709 241

 

Numer konta: 05 1020 1055 0000 9202 0542 5279

 

[email protected]

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10:00 – 20:00

10:00 – 20:00

10:00 – 20:00

10:00 – 20:00

10:00 – 18:00

Polityka prywatności: napromyka.pl/polityka-prywatnosci

Kontakt w sprawie wizyt domowych również pod numerem 22 734 26 06.

Zachęcamy do skorzystania z parkingu podziemnego, dostępnych jest 7 miejsc bezpłatnych na czas wizyty (przy wjeździe wybrać przycisk „Przychodnia” na szlabanie, po wizycie należy zeskanować bilet w rejestracji)

Zapraszamy do korzystania z poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy zamieszczony poniżej lub na adres [email protected]