Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016r. Poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych pacjentów leczonych w Poradni Na Promyka jest Gabinet Lekarski Ewa Dębska, adres ul Promyka 41, 05-800 Pruszków.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych,
ich poprawiania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r., poz 1318, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2018, poz. 160).
Państwa dane mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, itp.)
Administrator nie zamierza przekazywać zgromadzonych danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
Ponadto informujemy, że:
1) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów (art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
2) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe
(na podst. art. 13 ust. 2 RODO)