Bożena Żyndul-Gabrysiak

Bożena Żyndul-Gabrysiak

psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień
Od wielu lat zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób z różnymi trudnościami i problemami. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim, jest też absolwentką całościowego szkolenia w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej j Rasztów, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień. Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach , gdzie kilkanaście lat prowadziła terapię indywidualną i grupową. Współpracowała też z Ośrodkami Terapii Uzależnień , Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego.

Godziny przyjęć 

 Poniedziałek:
12:00 -20:00 
Wtorek:
11:00 - 15:00

Czwartek:
15:00-20:00 
Piątek:

8:00-15:00   
  

 Beata Borkowska

Beata Borkowska

psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta
Od 1992r pracuje jako psycholog w Szpitalu Psychiatrycznym  w Pruszkowie. Od 2002r prowadzi prywatną praktykę. W 2001r rozpoczęła szkolenia w zakresie psychoterapii w nurcie ericksonowskim. Ukończyła min szkolenia w zakresie hipnozy ericksonowskiej. W latach 2004- 2008 odbyła Podyplomowy Kurs Psychoterapii. Specjalizuje się w diagnostyce psychologicznej i psychoterapii indywidualnej osób dorosłych z problemami depresyjno – lękowymi, psychosomatycznymi oraz w pomocy psychologicznej dla osób przeżywających kryzys lub niepowodzenia w związkach i dla osób mających trudności w radzeniu sobie z następstwami stresu.

Godziny przyjęć
   
Środa:

15:30-19:30

  

 Justyna Berndt foto

Justyna Berndt

psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów pracowała w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Jana Bednarza w Świeciu. Od kilku lat zawodowo związana z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Ukończyła  4-letni kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany specjalista terapii środowiskowej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przeczytaj więcej o mojej pracy...

Godziny przyjęć
   
Czwartek:
15:30-19:30 

 

Elżbieta Łukawska

psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta
Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; jest specjalistą psychologiem klinicznym. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.

Przeczytaj więcej o mojej pracy...

Godziny przyjęć


Środa:
17:00-20:00  

 

 Anna Majewska foto 2012

Anna Majewska

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Część studiów odbyła na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza.

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin .

Ukończyła 4 – letnie szkolenie podyplomowe przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego oraz szkolenie z terapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Uczestniczyła również w licznych kursach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej.
Przez blisko 8 lat pracowała jako psychoterapeutka na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości . Obecnie związana jest z Poradnią Zdrowia Psychicznego Szpitala w Tworkach oraz PL WAT. Podejmuje pracę z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami osobowości oraz przeżywającymi różnorakie kryzysy życiowe. Posiada kwalifikacje do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz innych wymienionych w ustawie o broni (m in.pracowników ochrony, obejmujących urząd sędziego, prokuratora, kuratora).

Prowadzi konsultacje również w j. włoskim.

Godziny przyjęć
Poniedziałek: 14:00-20:00   
Wtorek:

-

 

 

Małgorzata Janasik

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista I stopnia psychologii klinicznej. Członek zwyczajny i certyfikowany psychoterapeuta  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej  zrzeszonego w European Federation of Psychoanalitycal Psychotherapy (EFPP). Szkoliła się w Studium Psychoterapii Analitycznej (SPA) w Warszawie i Instytucie Grupowej Analizy „Rasztów” (IGAR). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z różnego rodzaju problemami psychologicznymi. Prowadzi psychoterapię psychoanalityczną.

Godziny przyjęć
   
Wtorek:

11:00-14:00