Ewa Śniecińska - Bączkowska

Ewa Śniecińska - Bączkowska

lekarz, specjalista psychiatra
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Od ukończenia studiów pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. Pracowała w oddziałach -dziennym, psychogeriatrycznym, ogólnopsychiatrycznych. W latach 1999-2009 była ordynatorem Oddziału ogólnopsychiatrycznego. Od 2009 r pracuje w Przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego na stanowisku z-cy kierownika. Od lat zajmuje się także leczeniem w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.

Godziny przyjęć

Poniedziałek:
16:30-19:30 Czwartek:
16:30 -19:30

   

 

Paweł Pawełczak

lekarz, specjalista psychiatra, doktor nauk medycznych
Ukończyłem Akademię Medyczną w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Klinice Psychiatrii w Lublinie i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2009r. prowadzę prywatną praktykę lekarską. W 2012r. uzyskałem tytuł specjalisty psychiatry. Współpracuję ze Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie i Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Jestem autorem publikacji naukowych z zakresu psychiatrii. Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w konferencjach naukowych. Moje zainteresowania naukowe obejmują kwestie związane z przebiegiem schizofrenii, co zaowocowało powstaniem pracy doktorskiej na temat czynników mających wpływ na ryzyko nawrotu psychozy i ponownej hospitalizacji psychiatrycznej u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii.

Godziny przyjęć

Poniedziałek:
16:00-20:00

Środa:
13:00-16:00

Czwartek:
13:00-16:00

 Olga Sznigilewa-Celka

Olga Sznigilewa-Celka

lekarz, specjalista psychiatra
Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, zawodowo jest związana ze Szpitalem Psychiatrycznym w Pruszkowie, gdzie pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału ogólnopsychiatrycznego. Pracowała również przez kilka lat w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Uzależnień w Żyrardowie. Zna biegle język rosyjski, z czego korzysta w pracy.

Godziny przyjęć

Wtorek:
15:40-20:00  
Środa:
16:00-20:00
Piątek: 
15:40-18:00 
 Zofia Kowalczyk

Ewa Zofia Kowalczyk - Kozicka

lekarz, specjalista psychiatra
Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalach Psychiatrycznych w Morawicy i Pruszkowie (w tym przez 7 lat pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie), Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym w Warszawie. Ukończyła 4-letnie szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu analityka grupowego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Przeprowadza badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Godziny przyjęć

Czwartek:
12:30-20:00   
 

Agnieszka Kwiatkowska

lekarz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog
Posiada dziesięcioletni staż pracy w Szpitalu Psychiatrycznym w Pruszkowie ostatnio na stanowisku zastępcy ordynatora. Obecnie pracuje  w Centrum Psychoterapii na stanowisku kierownika Poradni Seksuologicznej. W przeszłości - konsultant w szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, konsultant w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Godziny przyjęć
   
Środa:

16:00-20:00 
Ewa Dębska 

Ewa Dębska

lekarz, specjalista psychiatra

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku w 1992 roku.Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w warunkach oddziałów ogólnopsychiatrycznych oraz ambulatoryjnych. Zajmuje się ponadto problematyką zaburzeń psychicznych w okresie ciąży i poporodowym.Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę w Pruszkowie przy ulicy Promyka 41. Jest członkiem European Psychiatric Association.

Godziny przyjęć 

Wtorek:
10:00-14:00
Środa
:
16:00-20:00 
Czwartek:

16:00-20:00  
Piątek:
10:00-14:00