W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni psychologowie i lekarze psychiatrzy. Oto czym się zajmujemy:

Psycholog, Psychoterapeuta

 • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, takimi jak żałoba, rozwód, konflikty lub przemoc w rodzinie czy też miejscu pracy, utrata sensu życia, poczucie bezradności, niska samoocena,
 • psychoterapia depresji, lęku, fobii, zaburzeń odżywiania, nerwicy, bezsenności, uzależnień, DDA
 • wsparcie psychologiczne w leczeniu tzw. chorób psychosomatycznych – takich, w których czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę, jak na przykład: choroba wrzodowa żołądka, choroby układu krążenia, astma oskrzelowa, niektóre choroby skóry; szczególnie kiedy towarzyszy im przewlekły stres,
 • psychologiczna diagnostyka otępień, na którą składają się: badanie psychologiczne, badanie przy użyciu testu, sporządzenie pisemnej opinii

Rodzaje pomocy psychologicznej:

 • konsultacje psychologiczne – rozpoznanie problemu i propozycje pomocy,
 • interwencje kryzysowe,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,

Lekarz, specjalista psychiatra

 • diagnostyka problemów psychicznych, takich jak m. in. depresja, lęk, nerwice, zaburzenia snu, psychozy, schizofrenia, choroba afektywna, otępienia,
 • prowadzenie leczenia farmakologicznego,
 • zalecanie dodatkowych działań służących poprawie zdrowia takich jak:
  • tryb życia sprzyjający zdrowiu,
  • pomoc psychologiczna,
  • konsultacje u lekarzy innych specjalności,
  • leczenie światłem sezonowych zaburzeń nastroju,
  • kierowanie do innych placówek specjalistycznej opieki psychiatrycznej