Cennik:

 • Pierwsza porada lekarska - 170zł

 • Kolejna porada lekarska - 130zł

 • Konsultacje psychologiczne - 140zł

 • Psychoterapia raz w tygodniu - 120zł

 • Psychoterapia dwa razy w tygodniu  - 100zł

 • Psychologiczna diagnostyka otępienia - 200zł

Przyjmujemy płatności kartą i gotówką.

Oferta badań psychologicznych (diagnostyka osób ubiegających się o broń itd.)

 • badanie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających broń - 200zł
 • badanie dla osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pacowników ochrony fizycznej - 150zł
 • badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd sędziego - 160zł
 • badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd prokuratora - 160zł
 • badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd kuratora - 120zł
 • badanie dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (wytwarzanie i obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi) - 150zł
 • badanie dla osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (saperzy "cywile") - 150zł