Cennik:

 • Pierwsza porada lekarska - 150zł (170zł od 04.2018r)

 • Kolejna porada lekarska - 120zł (130zł od 04.2018)

 • Konsultacje psychologiczne - 120zł (140zł od 04.2018)

 • Psychoterapia raz w tygodniu - 120zł (od 04.2018)

 • Psychoterapia dwa razy w tygodniu  - 100zł (od 04.2018)

 • Terapia par - 160zł

 • Psychologiczna diagnostyka otępienia - 200zł

 • Konsultacja rodzinna - 220zł/70 minut

Przyjmujemy płatności kartą i gotówką.

Oferta badań psychologicznych (diagnostyka osób ubiegających się o broń itd.)

 • badanie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających broń - 200zł
 • badanie dla osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pacowników ochrony fizycznej - 100zł
 • badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd sędziego - 160zł
 • badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd prokuratora - 160zł
 • badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd kuratora - 120zł
 • badanie dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (wytwarzanie i obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi) - 150zł
 • badanie dla osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (saperzy "cywile") - 150zł